Sociologia filmului

Foto_vizuale
Posterul filmului ‘Man With A Movie Camera’ [1929], regia Dziga Vertov

[Lect. Univ. Dr. Roxana CUCIUMEANU]

Obiectivul acestui curs este de a-i familiariza pe studenți cu o abordare reflexivă asupra obiectului filmic, în general, și cu modurile de instrumentalizare sociologică a filmelor, în particular, în sensul unor clarificări sociologice privind valoarea și funcțiile sociale și de cunoaștere ale acestei forme de artă în contextul culturii vizuale contemporane. Scopul este nu doar de a înțelege mai bine filmele, ci, mai ales, de a înțelege cum filmele influențează modurile noastre de cunoaștere și înțelegere a vieții sociale.

Cursul își propune să ofere cadrul pentru un exercițiu de cercetare și analiză a imaginilor cinematografice pornind de la premisa că acestea contribuie la crearea unor noi forme de cunoaștere și de reprezentare sociologice. Personajele, temele, motivele, stilurile vizuale, caracteristicile limbajului cinematografic pe care le încorporează construcția filmică sunt tot atâtea elemente care structurează viziunea noastră ecranică asupra societății, asupra preocupărilor și problemelor ei.

Cursul vizează însușirea unui bagaj de cunoștințe privind mecanica analitică și critică a filmelor, indiferent de genul acestora, cu scopul de a le permite studenților să facă nu neapărat o lectură a filmului pornind de la societate, ci, dimpotrivă, una dintre lecturile posibile ale societății, pornind de la film.

Dimensiunea instituțională și cea economică a cinematografului, aspectele sociale ale producției, distribuției și receptării filmelor, problematica reflectării și construcției realității sociale în film, filmul ca o contra-analiză a societății, instrumentarul cinematografic și caracteristicile fundamentale ale imaginii filmice sunt câteva teme care vor fi tratate în acest curs.