Politici şi discursuri muzeale

MUSEU-970x650

Lectori: Dr. Simina BĂDICĂ, lect. Damiana OȚOIU

 

Cursul abordează muzeul din perspectiva practicilor care îl compun și lărgește conceptul de muzeu către tot ceea ce înseamnă expunere, selecție în vederea expunerii, discurs muzeal, autoritate, autenticitate, argument vizual și narativ. Practic, “the entire range of exhibits, exhibitions, an exhibitionism that history has slipped into human experience under the rubric of museum.” (Karp and Lavine 1991, 261). Cursul reprezintă o introducere în studiile muzeale în timp ce seminariile sunt ateliere de practică curatorială.

Studenții vor dobândi instrumentele critice pentru a decripta discursul muzeal, pentru a-i înțelege forța/succesul dar și aspectele problematice (discursul autoritar, tirania autenticității). Cursul va descompune diversele forțe care sunt angrenate în construirea unei expoziții: forța obiectului, a imaginii sau a textului, puterea politică și puterea academică, impactul echipei curatoriale și al contextului socio-politic. Cursul urmărește să genereze reflecție asupra extinderii practicilor muzeale în afara muzeului. Practica curatorială (a aduna, selecta, documenta, a expune selecția rezultată) poate fi urmărită de la vitrina cu bibelouri a bunicii, la wall-urile noastre de facebook şi instagram și până la practica antropologică.

Cursul are o importantă componentă practică și participativă. Cel puțin două vizite de analiză critică vor fi organizate, împreună cu profesorul, în muzee sau expoziţii bucureştene. La sfârșitul cursului, fiecare student va fi dezvoltat propriul său proiect curatorial.