Damiana Oțoiu

Damiana1Lect. Dr. Damiana OȚOIU (cadru didactic asociat)

Damiana Oţoiu (doctorat în știinte sociale și politice, Université Libre de Bruxelles) predă antropologie politică la Facultatea de Științe Politice a Universității din București (din 2004) și studii muzeale in cadrul mai multor universitati pariziene (Ecole Normale Supérieure – ENS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – EHESS si Université Paris Nanterre, din 2016).

Este coordonatorul axei de cercetare “Procese de patrimonializare” de la Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA Villa Noël), Bucuresti.

Domenii de competenta: studii muzeale, antropologie politică și juridică, istoria si antropologia practicilor stiintifice (antropologie fizica, genetica si genomica), politica si politici urbane. Mai exact, temele sale de cercetare sunt: istoria colecțiilor muzeale in context colonial și postcolonial (Franța, Belgia, Africa de Sud și RD Congo), „viața sociala și politica” a obiectelor muzeale și a colecțiilor de antropologie fizică, antropologia laboratoarelor de genetica si genomica, respectiv politici urbane și practici memoriale în Africa de Sud, RD Congo și România.

A fost visiting fellow în cadrul unor centre de cercetare și de studii avansate, precum: London School of Economics and Political Science (European Institute); Max Planck Institute for Social Anthropology – Halle (Project Group Legal Pluralism); Centre d’études et de recherches internationales – Paris; Woodrow Wilson International Center for Scholars – Washington DC (History and Public Policy Program) și altele. A fost profesor invitat la EHESS – Paris si Marsilia, Boston University, Sciences Po – Paris, Université Paris 8 si University of the Western Cape, Cape Town.

Publicatii recente: Felicity BODENSTEIN, Damiana OTOIU, Eva Maria TROELENBERG (éd.), Contested Holdings: Public and Private Collections in Political, Epistemic and Artistic Processes of Return, New York, Berghahn Books, colectia “Key Issues in Cultural Heritage” (in curs de aparitie);  «Property restitution», in Lavinia STAN, Nadya NEDELSKY (eds), Encyclopedia of Transitional Justice, Cambridge, Cambridge University Press, vol. 1 (editia a 2a, in curs de aparitie); Gruia BADESCU, Simina BADICA, Damiana OTOIU, « Curating Change in the Museum » (ed.), Martor, 23/2018 : http://martor.muzeultaranuluiroman.ro/archive/martor-23-2018/

Curs: Politici și discursuri muzeale (împreună cu Simina Bădică)